fbpx

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

התנאים שלהלן מנוסחים בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אך מחייבים את שני המינים באופן זהה.

התנאים המפורטים להלן, ביחד עם תנאי השימוש באתר הזמינים כאן ותנאי השימוש בשירות האנליזה הזמינים כאן (להלן יחדיו: "תנאי השימוש"), מהווים את מדיניות הפרטיות במסגרת השימוש באתר https://www.mashkanta4.me/ (להלן: "האתר") של חברת פינויז טכנולוגיות בע"מ (להלן: "FinWiz", "אנחנו", "אנו" או "החברה"), אשר דרכו אנו מעניקים לנוטלי משכנתאות בישראל ידע וכלים בקשר למסלול המשכנתא שבחרו (להלן: "השירות" או "השירותים").

FinWiz והחברות הקשורות אליה, עושות מאמץ רב כדי לשמור על חיסיון המידע האישי שלך וכדי שהשימוש בו ייעשה באופן חוקי, בטוח, וראוי. מדיניות הפרטיות שלהלן מתארת את האופן שבו נאסף המידע אודותיך בעת השימוש באתר וקבלת השירותים.

מדיניות הפרטיות היא חלק מתנאי השימוש באתר ובשירות, ועל ידי גלישה באתר או הרשמה לאתר והשימוש בשירות אתה מאשר כי אתה מודע ומסכים להם ולכך שכל מידע שתמסור באמצעות האתר או במסגרת קבלת השירות נמסר מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה.

המשמעות של מונחים במסמך זה תהיה בהתאם להגדרתם בתנאי השימוש, אלא אם הוגדר אחרת במסגרת מדיניות פרטיות זאת.

יש לקרוא את תנאי מדיניות הפרטיות בתשומת לב ובזהירות על מנת לוודא שאת\ה מסכים\מה להתחייב בהם. אם בחרת להמשיך לגלוש באתר ו\או לעשות שימוש בשירות המוצע על ידנו, הדבר מהווה הסכמתך, ובביצוע פעולות אלו הינך מצהיר כלפינו שקראת, הבנת ואתה מסכים להיות מחויב בכל התנאים. הגלישה באתר ו\או השירות מוצעים לך בכפוף לקבלתך את התנאים במלואם וציות להם, ללא כל שינוי או הסתייגות. אם אתה משתמש בשירותים מטעם ארגון כלשהו, ההסכמה שהינך נותן לתנאים מטעם הארגון אליו אתה משתייך כוללת את אישורך לכך שיש לך את הסמכות לחייב את הארגון כאמור (ובהתאם, המילים "אתה" ו- "שלך" יתייחסו לארגון כאמור).

מובהר כי אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, כולם או חלקם, אינך רשאי להמשיך לעשות שימוש כלשהו באתר או בשירות ועליך לחדול מן השימוש בהם באופן מיידי.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להתאים ולשנות את התנאים ו\או השירות בכל זמן וללא הודעה מראש, לרבות באמצעות ביטול, שינוי, הגבלת או הפסקת של כל תכונה באתר ו\או בשירות. על כן, אנו ממליצים בחום כי תחזור ותעיין בתנאים אלו בכל כניסה נוספת לאתר או בקשה לקבל שירות, על מנת לוודא שאתה עדיין מסכים לקבל על עצמך את התנאים לרבות השינויים שחלו בהוראותיו. אם תמשיך להשתמש באתר ו\או בשירות לאחר שינוי בתנאים כאמור, אנחנו נראה אותך כמי שהסכים לקבל על עצמו את אותם השינויים.

1.       מידע שאנו אוספים

1.1.    מידע סטטיסטי ואגרגטיבי, לרבות מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לרבות התנהגות משתמשים באתר, עמודים שנצפו, וכו';

1.2.    מידע אישי

1.2.1. במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מאת FinWiz , אנו אוספים את המידע שמסרת במסגרת הרישום, לרבות שם משתמש וכתובת דוא"ל.

1.2.2. במידה ובחרת לפנות אלינו באמצעות "צור קשר", אנו אוספים את המידע שמסרת לנו לצורך השארת הודעה, לרבות שם, טלפון, כתובת דוא"ל ותוכן ההודעה.

1.2.3. במידה ובחרת להירשם כמנוי בתשלום: שם ושם משפחה; טלפון; כתובת דוא"ל; מצב בריאותי; מעמד אישי; מצב משפחתי; הכשרה מקצועית; מצב כלכלי ונתוני השתכרות; פרטי חשבון בנק; תאריך לידה.

1.3.    המידע הנ"ל יישמר במאגר מידע ייעודי שלנו שמספרו [700067966], אשר יאוחסן בישראל או בחו"ל, וייעשה בו שימוש לצורך אך ורק לצורך (א) מתן השירות; (ב) פעולות דיוור ישיר. FinWiz נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע שלך ועל פרטיותך, הכל בהתאם למדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של FinWiz.

הסכמתך לתנאים אלו מהווה הסכמה להיכלל במאגר המידע של FinWiz למטרת קבלת השירות וקבלת דיוור ישיר.

 

תשומת ליבך כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע האמור.

1.4.    אם את/ה מעוניין/ת להוסיף או לתקן מידע שמסרת לנו או להימחק ממאגר המידע (למעט מידע שחובה עלינו לשמור על פי כל דין), פנה/י אלינו בדוא"ל: office@finwiz.tech 

2.       שימוש ב- Cookies

אנו משתמשים בקבצי עוגיות (Cookie) (קבצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף נתונים סטטיסטיים. בכל עת תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום קבצים אלה, אך חסימה זו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך את השירותים או חלק מהם. טכנולוגיות אלה עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר.

3.       שימוש שאנו עושים במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר בעבור המטרות הבאות:

3.1.    כדי לאפשר לך לעשות שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו ולשפר את חוויית המשתמש שלך.

3.2.    תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת האתר והשירותים.

3.3.    איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין.

3.4.    לצרכים מסחריים ושיווקיים של FinWiz , לרבות הדגמת יעילות האתר.

3.5.    במידה ונרשמת לקבלת דיוור מאת FinWiz , נעשה שימוש בפרטים שמסרת לצרכי דיוור זה.

4.    מסירת המידע לצדדים שלישיים

4.1.    מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר ובשירותים. מידע זה לא יזהה משתמשים באופן אישי.

4.2.    בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף עליך באתר או כחלק מן השירות במקרים המפורטים להלן:

4.2.1. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור מידע שנאסף;

4.2.2. בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשתמש או לחברה;

4.2.3. במקרים של הפרת תנאי השימוש או ביצוע באתר, של פעולות בניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

4.2.4. בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, עם FinWiz.

5.       דיוור שיווקי

במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מFinWiz-, נשלח אליך מידע, הצעות ופרסומים הקשורים לשירותים ולמוצרים המוצעים על ידי FinWiz. הנך מאשר כי אתה מסכים לקבל דברי פרסומת באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו לצורך זה. אם אינך מעוניין לקבל דברי פרסומת כאמור, אזי תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך בדיוור עצמו ולהסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: office@finwiz.tech 

6.       מימוש זכותי לעיין ולתקן את המידע אודותי

6.1.    אתה רשאי לעיין במידע אישי אודותיך. תוכל לעשות זאת באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: office@finwiz.tech 

6.2.    במידה ומידע אישי אודותיך אינו מדויק או מעודכן, אנא עדכן אותנו על ידי שליחת דוא"ל בנושא.

7.       שמירת מידע אישי

7.1.    אנו שומרים מידע אישי לתקופה הנדרשת על מנת: להגשים את מטרות השימוש המתוארות במדיניות זו, להגן או לעמוד על זכויות וטענות משפטיות, לניתוח ושיפור השירותים ובהתאם לדין החל.

7.2.    נתונים לא אישיים ונתונים אנונימיים סטטיסטיים עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלה.

8.       פניה אלינו

לשאלות בנוגע למדיניות זו הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: office@finwiz.tech 

9.       אבטחת מידע

FinWiz מפעילה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על המידע שFinWiz אוספת. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט וFinWiz אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.