fbpx

מחשבוני משכנתא

מה סכום המשכנתא המקסימלי שאתם מסוגלים לקבל?

לפני שתצאו לדרך, ותחפשו את הדירה המתאימה לכם, תצטרכו לסיים ולהרכיב את כל חלקי הפאזל המרכיב את תקציב הרכישה הכולל. זהו בעצם סכום של ההון העצמי (עזרה מההורים, חסכונות, מכירת דירות קודמות, ירושות וכו') והמשכנתא שתוכלו לקבל. אבל מה היא בעצם המשכנתא המקסימלית שתוכלו לקבל? איך יודעים כמה היא? המחשבון המצורף מיועד לענות על השאלה הזו בדיוק.

 

איך הבנק מחשב את סכום המשכנתא המקסימלי שתוכלו לקבל?

מבחינה רגולטורית, המשכנתא המקסימלית (בשקלים) שתוכלו לקבל מהבנקים מתקבלת על ידי חישוב של שלושה אילוצים – אילוץ הוני, אילוץ תזרימי ואילוץ רגולטורי. 

  • אילוץ הוני הוא סך הון עצמי שיש לכם. להזכירכם, על מנת לרכוש את הנכס, תהיו חייבים ראשית לשלם חלק ממנו ממקורות ההון שלכם. הסכום נע בין 25% ל50%, כתלות במצב המשפטי שלכם.

  • אילוץ תזרימי הוא ההחזר החודשי המקיסמלי שאתם מסוגלים לשלם. הוא נקבע על ידי חישוב של שיעור ההכנסה הפנויה שלכם והכפלת המספר הזה במקדם קבוע. המספר המתקבל מגדיר מה ההחזר החודשי המקסימלי בחודש הראשון של המשכנתא שניתן לקבל. את המספר המתקבל מחלקים בהחזר החודשי של המשכנתא (זהו חישוב שמשתנה, ותלוי בעלויות המימון העדכניות – ראו כאן מה ריביות המשכנתא העדכניות) כדי לקבל את הסכום שניתן לקבל

  • אילוץ רגולטורי – כמה משכנתא תוכלו לקבל לאור המצב המשפטי שלכם. אם למשל אתם רוכשי דירה יחידה, תוכלו לקבל רק 75% מימון. אם אתם רוכשי דירה חליפית, תוכלו לקבל 70% מימון ואם אתם רוכשים דירה להשקעה או שאתם תושבי חוץ, תוכלו לקבל רק 50% מימון.

סכום המשכנתא המקסימלי הוא המינימום מבין שלושת האילוצים שתיארנו כאן. זה נשמע חישוב מסובך, והוא אכן כזה, ולכן בשביל זה יצרנו את המחשבון. המחשבון יחשב לכם את הנתונים הללו. הוא יעשה זאת על ידי כך שיבין ממכם כמה לווים אתם, יברר איתכם כמה אתם מרוויחים מדי חודש, יגדיר לכם באופן מפורש מה נחשבת מבחינת הבנק הכנסה ומה לא, ובסוף יציג לכם את סכום המשכנתא המקסימלי המשוער שתוכלו לקבל.

הערה חשובה:  השימוש במחשבון מאפשר לקבל קריאת כיוון כללית. הוא מתאים רק במקרים הכלליים ביותר. הוא לא תחליף לאיש מקצוע (שנשמח מאוד להיות אותם אנשי מקצוע עבורכם! ראו כאן את מחירי השירות שלנו.