fbpx
ER

תמהיל 9998

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
700 000
504 000
196 000
מספר חודשים
300
180
360
מספר שנים
25
15
30
ריבית שנתית [%]
1.2
2.68
1.79
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2701
3403
704
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
3583
3403
1952
עלות לשקל
1.44
1.22
2.43
עלות תאורטית לשקל
1.16
1.22
1.29
מרווח שוק [%]
1.1
1.89
3.8
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments