fbpx
ER

תמהיל 9997

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
זכאות
סכום הלוואה
686 000
504 000
140 000
70 000
מספר חודשים
300
180
300
240
מספר שנים
25
15
25
20
ריבית שנתית [%]
1.6
2.5
1.9
1.55
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2775
3360
586
339
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
3667
3361
1357
556
עלות לשקל
1.5
1.2
2.08
1.51
עלות תאורטית לשקל
1.21
1.2
1.26
1.16
מרווח שוק [%]
1.5
1.7
3.91
2.86
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments