fbpx
ER

תמהיל 9996

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
משתנה צמודה כל חמש
פריים
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
438 000
438 000
444 000
מספר חודשים
360
360
252
מספר שנים
30
30
21
ריבית שנתית [%]
1.88
1.2
3.3
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1592
1449
2444
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
4411
2071
2445
עלות לשקל
2.45
1.58
1.39
עלות תאורטית לשקל
1.31
1.19
1.39
מרווח שוק [%]
3.89
1.1
2.19
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments