fbpx
ER

תמהיל 9995

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
275 000
184 000
91 000
מספר חודשים
360
180
360
מספר שנים
30
15
30
ריבית שנתית [%]
2.01
2.9
1.44
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
460
444
109
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1454
1297
879
עלות לשקל
1.76
1.24
2.34
עלות תאורטית לשקל
1.34
1.24
1.24
מרווח שוק [%]
1.91
2.09
3.45
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments