fbpx
ER

תמהיל 9993

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
משתנה צמודה כל חמש
קבועה לא צמודה
פריים
סכום הלוואה
200 000
200 000
500 000
600 000
מספר חודשים
360
360
228
360
מספר שנים
30
30
19
30
ריבית שנתית [%]
2.2
2.2
2.95
1.3
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
759
759
2867
2013
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1580
2095
2867
2873
עלות לשקל
2.03
2.55
1.31
1.6
עלות תאורטית לשקל
1.37
1.37
1.31
1.21
מרווח שוק [%]
3.03
4.21
1.93
1.2
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments