fbpx
ER

תמהיל 9989

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
360 000
300 000
240 000
מספר חודשים
192
180
180
מספר שנים
16
15
15
ריבית שנתית [%]
0.85
2.27
1.45
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2006
1968
1484
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2319
1968
2379
עלות לשקל
1.18
1.18
1.44
עלות תאורטית לשקל
1.07
1.18
1.11
מרווח שוק [%]
0.75
1.47
3.46
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments