fbpx
ER

תמהיל 9988

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
560 000
500 000
340 000
מספר חודשים
300
180
360
מספר שנים
25
15
30
ריבית שנתית [%]
0.8
2.7
1.85
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2060
3381
1231
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2743
3381
3411
עלות לשקל
1.37
1.22
2.45
עלות תאורטית לשקל
1.1
1.22
1.3
מרווח שוק [%]
0.7
1.91
3.86
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments