fbpx
ER

תמהיל 9987

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
זכאות
סכום הלוואה
504 000
686 000
140 000
70 000
מספר חודשים
180
300
300
240
מספר שנים
15
25
25
20
ריבית שנתית [%]
2.78
1.2
1.9
1.55
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
3427
2647
586
339
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
3427
3512
1357
556
עלות לשקל
1.22
1.44
2.08
1.51
עלות תאורטית לשקל
1.22
1.16
1.26
1.16
מרווח שוק [%]
1.99
1.1
3.91
2.86
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments