fbpx
ER

תמהיל 9986

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
858 348
49 089
מספר חודשים
264
264
מספר שנים
22.75
22.75
ריבית שנתית [%]
3.45
3.45
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
4542
259
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
4542
260
עלות לשקל
1.44
1.44
עלות תאורטית לשקל
1.44
1.44
מרווח שוק [%]
2.26
2.26
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments