fbpx
ER

תמהיל 9985

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
סכום הלוואה
546 000
364 000
מספר חודשים
180
360
מספר שנים
15
30
ריבית שנתית [%]
2.95
2.1
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
3757
1363
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
3757
1922
עלות לשקל
1.24
1.77
עלות תאורטית לשקל
1.24
1.35
מרווח שוק [%]
2.16
2
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments