fbpx
ER

תמהיל 9984

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
364 000
546 000
מספר חודשים
240
180
מספר שנים
20
15
ריבית שנתית [%]
2.1
2.95
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1858
3757
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2272
3757
עלות לשקל
1.42
1.24
עלות תאורטית לשקל
1.23
1.24
מרווח שוק [%]
2
2.16
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments