fbpx
ER

תמהיל 9983

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
870 000
595 000
275 000
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
1.6
3.35
1.89
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
3044
2622
1001
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
4324
2622
2773
עלות לשקל
1.66
1.59
2.46
עלות תאורטית לשקל
1.26
1.59
1.31
מרווח שוק [%]
1.5
1.85
3.9
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments