fbpx
ER

תמהיל 9979

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
סכום הלוואה
242 000
448 000
מספר חודשים
156
336
מספר שנים
13
28
ריבית שנתית [%]
2.9
1.95
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1863
1731
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1864
2379
עלות לשקל
1.2
1.66
עלות תאורטית לשקל
1.2
1.3
מרווח שוק [%]
2.23
1.85
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments