fbpx
ER

תמהיל 9978

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
275 000
91 000
184 000
מספר חודשים
360
360
180
מספר שנים
30
30
15
ריבית שנתית [%]
2
1.44
2.9
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1016
311
1261
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1435
867
1262
עלות לשקל
1.75
2.32
1.23
עלות תאורטית לשקל
1.33
1.23
1.23
מרווח שוק [%]
1.9
3.45
2.11
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments