fbpx
ER

תמהיל 9976

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
פריים
סכום הלוואה
330 000
300 000
225 000
520 000
מספר חודשים
228
264
360
360
מספר שנים
19
22
30
30
ריבית שנתית [%]
2.79
3.24
2.27
1.3
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1866
1590
862
1745
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1866
1591
2377
2490
עלות לשקל
1.29
1.4
2.58
1.6
עלות תאורטית לשקל
1.29
1.4
1.38
1.21
מרווח שוק [%]
1.77
2.08
4.28
1.2
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments