fbpx
ER

תמהיל 9975

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
משתנה צמודה כל חמש
פריים
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
240 000
480 000
720 000
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
1.59
1
3.35
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
838
1543
3173
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2331
2213
3173
עלות לשקל
2.37
1.54
1.59
עלות תאורטית לשקל
1.26
1.16
1.59
מרווח שוק [%]
3.6
0.9
1.85
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments