fbpx
ER

תמהיל 9974

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
328 500
328 500
328 500
מספר חודשים
360
108
360
מספר שנים
30
9
30
ריבית שנתית [%]
1.1
2.3
1.69
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
301
3370
462
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1601
3370
3361
עלות לשקל
1.58
1.11
2.45
עלות תאורטית לשקל
1.18
1.11
1.29
מרווח שוק [%]
1
1.88
3.7
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments