fbpx
ER

תמהיל 9973

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
זכאות
פריים
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
99 840
300 000
350 160
מספר חודשים
180
180
180
מספר שנים
15
15
15
ריבית שנתית [%]
1.34
0.9
2.77
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
612
1782
2379
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
890
2030
2380
עלות לשקל
1.34
1.17
1.22
עלות תאורטית לשקל
1.1
1.07
1.22
מרווח שוק [%]
2.99
0.8
1.98
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments