fbpx
ER

תמהיל 9972

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
זכאות
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
133 814
283 186
283 000
150 000
מספר חודשים
300
240
300
360
מספר שנים
25
20
25
30
ריבית שנתית [%]
1.78
2.57
1.1
1.99
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
552
1510
1079
553
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1021
1510
1433
1531
עלות לשקל
1.72
1.28
1.42
2.49
עלות תאורטית לשקל
1.24
1.28
1.14
1.33
מרווח שוק [%]
2.82
1.48
1
4
Subscribe
Notify of
Inline Feedbacks
View all comments