fbpx
ER

תמהיל 12504

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
234 000
235 000
231 000
מספר חודשים
180
204
240
מספר שנים
15
17
20
ריבית שנתית [%]
5.05
4.7
3.91
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1856
1674
1388
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1857
1675
2344
עלות לשקל
1.39
1.45
1.91
עלות תאורטית לשקל
1.43
1.45
1.44
מרווח שוק [%]
0.8
1.05
3