fbpx
ER

תמהיל 12502

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
150 000
325 000
325 000
מספר חודשים
300
300
300
מספר שנים
25
25
25
ריבית שנתית [%]
2.5
5
3.5
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
672
1899
1627
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1280
1900
3115
עלות לשקל
1.91
1.75
2.13
עלות תאורטית לשקל
1.35
1.75
1.5
מרווח שוק [%]
1.63
1.38
2.59