fbpx
ER

תמהיל 12480

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
435 000
650 000
215 000
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
2.95
5.3
2.94
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1822
3609
899
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
3921
3609
1954
עלות לשקל
2.29
1.9
2.3
עלות תאורטית לשקל
1.51
2
1.51
מרווח שוק [%]
2.07
1.05
2.03