fbpx
ER

תמהיל 12455

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
פריים
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
350 000
215 765
250 000
200 000
מספר חודשים
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.79
4.61
5.75
4.92
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1834
1107
1458
1063
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1834
2405
1459
1064
עלות לשקל
1.89
2.82
2
1.9
עלות תאורטית לשקל
1.89
1.85
2.1
1.92
מרווח שוק [%]
1.18
3.7
1.5
1.26