fbpx
ER

תמהיל 12454

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
סכום הלוואה
1 300 000
מספר חודשים
360
מספר שנים
30
ריבית שנתית [%]
2.35
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
5035
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
10 834
עלות לשקל
2.12
עלות תאורטית לשקל
1.39
מרווח שוק [%]
1.47