fbpx
ER

תמהיל 12452

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
משתנה צמודה כל חמש
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
432 000
436 000
432 000
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
3.76
4.6
4.47
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2003
2235
2181
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
4350
2235
2181
עלות לשקל
2.55
1.85
1.8
עלות תאורטית לשקל
1.67
1.85
1.82
מרווח שוק [%]
2.85
0.99
0.81