fbpx
ER

תמהיל 12395

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
297 000
297 000
306 000
מספר חודשים
360
360
120
מספר שנים
30
30
10
ריבית שנתית [%]
5.2
3.05
4.3
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1630
1260
1096
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1631
1358
1097
עלות לשקל
1.14
1.16
1.13
עלות תאורטית לשקל
1.15
1.09
1.13
מרווח שוק [%]
0.95
2.27
0.91