fbpx
ER

תמהיל 12381

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
קבועה צמודה
סכום הלוואה
230 000
345 000
345 000
מספר חודשים
300
300
300
מספר שנים
25
25
25
ריבית שנתית [%]
4.55
2.99
2.99
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1284
1634
1634
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1285
3051
3030
עלות לשקל
1.61
1.98
1.98
עלות תאורטית לשקל
1.68
1.42
1.42
מרווח שוק [%]
0.8
2.14
2.22