fbpx
ER

תמהיל 12331

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה צמודה
משתנה צמודה כל שנתיים
סכום הלוואה
180 000
180 000
180 000
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.8
2.49
3.28
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
944
710
786
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
944
1481
1602
עלות לשקל
1.81
2.12
2.27
עלות תאורטית לשקל
1.89
1.42
1.57
מרווח שוק [%]
1.05
1.69
2.17