fbpx
ER

תמהיל 12255

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
567 000
485 000
400 000
מספר חודשים
360
216
360
מספר שנים
30
18
30
ריבית שנתית [%]
4.8
2.35
3
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2974
2755
1686
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
3013
4302
3545
עלות לשקל
1.91
1.56
2.29
עלות תאורטית לשקל
1.89
1.23
1.52
מרווח שוק [%]
1.05
1.55
2.18