fbpx
ER

תמהיל 12240

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
קבועה לא צמודה
זכאות
סכום הלוואה
280 000
81 527
200 000
248 473
מספר חודשים
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.95
3.2
4.67
2.59
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1494
352
1033
993
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1514
741
1034
2037
עלות לשקל
1.94
2.35
1.86
2.13
עלות תאורטית לשקל
1.92
1.56
1.86
1.44
מרווח שוק [%]
1.2
2.38
1.22
1.73