fbpx
ER

תמהיל 12237

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
200 000
370 000
180 000
מספר חודשים
360
264
360
מספר שנים
30
22
30
ריבית שנתית [%]
4.85
4.66
3.9
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1055
2243
849
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1069
2243
1783
עלות לשקל
1.92
1.6
2.56
עלות תאורטית לשקל
1.9
1.6
1.7
מרווח שוק [%]
1.1
1.2
3.08