fbpx
ER

תמהיל 12157

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
משתנה צמודה כל שנתיים
קבועה לא צמודה
פריים
סכום הלוואה
200 000
280 000
320 000
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
3.53
5.4
4.55
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
901
1572
1630
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2096
1572
1759
עלות לשקל
2.59
2.02
1.93
עלות תאורטית לשקל
1.62
2.02
1.83
מרווח שוק [%]
2.86
2.06
1.3