fbpx
ER

תמהיל 12120

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
משתנה צמודה כל שנתיים
קבועה לא צמודה
זכאות
סכום הלוואה
280 000
81 527
200 000
248 473
מספר חודשים
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.45
3.32
4.69
2.56
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1410
357
1036
989
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1522
833
1036
2179
עלות לשקל
1.91
2.52
1.86
2.19
עלות תאורטית לשקל
1.81
1.58
1.86
1.43
מרווח שוק [%]
1.2
2.84
1.35
1.82