fbpx
ER

תמהיל 12071

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
משתנה צמודה כל חמש
קבועה לא צמודה
פריים
סכום הלוואה
387 500
542 500
620 000
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
2.82
4.79
4.25
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1596
2843
3050
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
3938
2843
3293
עלות לשקל
2.49
1.89
1.86
עלות תאורטית לשקל
1.48
1.89
1.77
מרווח שוק [%]
2.26
1.38
1