fbpx
ER

תמהיל 12058

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
650 000
637 000
600 000
מספר חודשים
96
360
360
מספר שנים
8
30
30
ריבית שנתית [%]
2.5
4.15
3.45
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
7477
3096
2677
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
9233
3344
6228
עלות לשקל
1.23
1.84
2.56
עלות תאורטית לשקל
1.1
1.75
1.61
מרווח שוק [%]
1.97
0.9
2.89