fbpx
ER

תמהיל 12046

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
173 000
130 000
90 000
מספר חודשים
240
360
360
מספר שנים
20
30
30
ריבית שנתית [%]
2.44
4.75
3.34
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
911
678
396
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1543
731
922
עלות לשקל
1.67
1.98
2.53
עלות תאורטית לשקל
1.26
1.88
1.58
מרווח שוק [%]
1.75
1.5
2.78