fbpx
ER

תמהיל 11965

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
משתנה צמודה כל חמש
פריים
סכום הלוואה
170 000
165 000
165 000
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
3.15
2.65
4.1
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
446
364
563
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1717
1708
959
עלות לשקל
2.44
2.44
1.98
עלות תאורטית לשקל
1.58
1.48
1.78
מרווח שוק [%]
2.33
2.07
1.35