fbpx

פורום המשכנתאות המקצועי של ישראל

ברוכים הבאים לפורום המשכנתאות של Finwiz!
הפורום תוכנן כדי לאפשר לכם לשלוט ולנהל את תהליך נטילת המשכנתא.

בפורום תראו ניתוחים של תמהילי משכנתא שמשתמשים ביקשו שננתח (רוצים שננתח גם את המשכנתא שלכם?).
תוכלו לסנן את ההצעות השונות לפי מה שמתאים לכם בדיוק – על פי גובה המשכנתא, ההחזר חודשי, הבנק המממן ואחוז המימון. תוכלו להשוות בין תמהילים שונים כדי לגלות את נקודות החוזקה והחולשה של כל תמהיל. ולסיום, תוכלו לבחון כל תמהיל לעומק, להגיב ולשתף את התמהילים שאהבתם עם חברים ומשפחה.

לכם נשאר רק דבר אחד – לחפור, ללמוד ולהצליח!

תשלום ראשוני

יחס הלוואה

עד 45%
45%-60%
מעל 60%

בנק

הבינלאומי
מרכנתיל
דיסקונט
ירושלים
פועלים
מזרחי
אגוד
לאומי

משכנתא

החל
תמהיל
תאריך פרסום
תשלום ראשוני
יחס הלוואה
עלות לשקל
הערות
בחר (עד 4 תמהילים)

השוואת תמהילים

בחרו עד 4 תמהילים להשוואה

בצע השוואה
על מנת להשוות תמהילים - עליכם לבחור עוד לפחות תמהיל אחד
9019
2918
%75
1.54
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9019
9018
4618
%39
1.21
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9018
9017
6251
%45
1.6
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9017
9016
5535
%75
1.74
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9016
9015
3190
%50
1.14
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9015
9014
6448
%68
1.54
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9014
9013
4549
%54
1.7
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9013
9012
3898
%62
1.69
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9012
9011
4035
%75
1.45
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9011
9010
4959
%53
1.55
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9010
9009
3887
%40
1.67
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9009
9008
6655
%66
1.51
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9008
9007
3449
%53
1.39
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9007
9006
3882
%37
1.42
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9006
9005
6018
%72
1.59
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9005
9003
4749
%70
1.59
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9003
9002
2829
%30
1.13
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9002
9001
5075
%55
1.61
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9001
9000
5000
%52
1.49
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 9000
8999
3084
%24
1.44
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 8999
8998
3584
%16
1.18
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8996
4510
%55
1.56
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8995
4510
%55
1.56
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8991
3072
%38
1.34
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8990
4918
%75
1.72
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8989
3036
%38
1.33
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8988
5489
%75
1.74
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8986
9029
%43
1.34
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8985
6714
%70
1.44
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8984
4749
%75
1.58
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8982
1698
%44
1.59
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8981
6203
%58
1.26
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8979
3389
%60
1.32
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8978
4521
%70
1.54
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8977
5204
%60
1.87
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8976
2926
%50
1.52
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8975
3394
%75
1.82
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8974
1871
%45
1.52
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8973
4367
%62
1.67
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8972
7643
%45
1.48
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8971
5903
%66
1.5
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8970
5785
%73
1.6
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8969
6396
%26
1.6
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8968
4659
%75
1.78
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8967
6293
%48
1.46
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8966
8555
%60
1.54
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8965
8597
%60
1.54
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8964
6112
%66
1.75
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8962
7600
%48
1.38
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8961
5759
%55
1.53
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8960
6644
%38
1.26
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8959
5115
%60
1.53
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8958
3374
%54
1.44
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8957
4369
%70
1.71
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8956
6602
%65
1.51
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8955
6489
%65
1.51
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8954
5091
%60
1.63
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8953
3247
%39
1.54
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8952
3835
%36
1.3
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8951
4011
%42
1.54
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8950
9881
%60
1.7
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8949
2599
%45
1.71
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8948
3561
%45
1.45
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8945
3837
%36
1.3
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8944
3247
%39
1.54
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8943
2621
%75
1.71
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8940
5517
%44
1.15
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8939
6928
%69
1.63
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8938
6352
%74
1.74
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8935
6369
%60
1.22
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8934
5884
%75
1.83
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8933
5626
%65
1.15
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8930
2873
%55
1.99
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8929
4914
%65
1.69
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8928
4467
%60
1.45
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8927
3830
%58
1.68
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8924
8030
%38
1.19
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8921
4033
%74
1.92
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8920
996
%39
1.72
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8919
4469
%69
1.5
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8918
8969
%75
1.21
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8917
3932
%69
1.53
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8916
6537
%60
1.54
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8915
4040
%70
1.56
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8914
4814
%68
1.59
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8913
5117
%70
1.59
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8912
6110
%67
1.72
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8911
6499
%70
1.53
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8910
5851
%49
1.72
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8909
4469
%75
1.5
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8908
8259
%54
1.27
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8907
4271
%56
1.46
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8906
5179
%45
1.42
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8905
2948
%45
1.54
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8904
7209
%70
1.43
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8903
7602
%60
1.64
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8902
3570
%60
1.59
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8901
4009
%75
1.63
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8900
2855
%35
1.34
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8899
2998
%35
1.32
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8898
4771
%34
1.13
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8897
5993
%75
1.47
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8896
7797
%70
1.35
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8895
5944
%63
1.67
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8894
5045
%45
1.4
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8893
5149
%73
1.66
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8892
5659
%60
1.47
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8891
6018
%72
1.57
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8890
4914
%59
1.72
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8889
4072
%51
1.56
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8888
4389
%75
1.68
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8887
6260
%75
1.76
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8886
6278
%44
1.14
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8885
6988
%69
1.64
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8882
7449
%44
1.22
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8880
12 088
%59
1.28
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8879
5718
%75
1.87
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8877
6163
%75
1.67
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8872
4502
%75
1.67
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8870
11 779
%60
1.31
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8869
6151
%72
1.42
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8859
8184
%71
1.5
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8855
3797
%48
1.61
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8854
6139
%75
1.44
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8853
910
%44
1.77
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8851
5892
%54
1.54
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8850
4022
%56
1.47
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8849
5722
%70
1.51
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8848
3579
%75
1.63
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8847
3072
%75
1.57
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8846
5802
%65
1.46
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8845
5759
%54
1.26
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8844
2362
%74
1.89
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8843
5349
%59
1.68
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8842
5011
%60
1.35
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8841
2646
%75
1.62
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8840
4045
%66
1.92
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8839
5468
%60
1.6
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8838
5855
%51
1.54
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8837
4373
%42
1.46
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8836
5203
%73
1.68
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8835
3647
%75
1.55
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8834
5407
%74
1.7
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8833
3589
%45
1.14
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8832
4023
%20
1.32
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8831
5602
%58
1.38
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8830
5476
%75
1.56
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8829
2855
%35
1.34
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8828
2998
%35
1.32
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8827
3697
%37
1.61
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8826
5813
%53
1.73
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8823
5410
%75
1.5
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8822
8184
%71
1.5
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8813
5391
%12
1.1
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8812
2492
%21
1.65
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8810
3748
%24
1.16
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8800
3782
%29
1.21
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8799
1962
%60
1.42
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8798
4850
%49
1.52
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8790
4667
%34
1.17
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8789
7302
%75
1.57
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8788
2558
%20
1.24
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8787
3204
%75
1.47
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8786
3810
%64
1.62
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8785
7543
%45
1.41
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8784
5389
%35
1.14
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8783
6384
%70
1.64
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8782
3485
%45
1.58
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8780
4990
%75
1.67
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8779
3638
%27
1.29
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8778
3585
%62
1.78
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8777
1606
%50
1.35
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8776
6436
%50
1.53
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8775
5275
%72
1.69
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8774
4510
%50
1.41
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8773
4952
%45
1.64
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8772
1094
%59
1.54
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8771
4701
%67
1.59
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8770
4187
%50
1.83
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8768
3146
%60
1.61
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8767
6024
%60
1.51
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8766
4654
%69
1.84
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8762
4206
%56
1.83
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8758
3420
%60
1.33
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8757
4236
%67
1.73
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8756
5378
%12
1.25
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8749
5487
%75
1.53
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8748
4451
%48
1.62
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8736
4172
%60
1.41
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8735
4181
%75
1.51
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8734
10 639
%59
1.51
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8733
6024
%60
1.27
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8728
3272
%35
1.53
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8727
3910
%60
1.68
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8720
4297
%35
1.23
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8719
2597
%33
1.48
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8718
8412
%50
1.51
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8717
8496
%50
1.56
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8716
4394
%75
1.47
0
בחר (עד 4 תמהילים)
8715
3909
%69
1.49
0
בחר (עד 4 תמהילים)