fbpx

פורום המשכנתאות המקצועי של ישראל

ברוכים הבאים לפורום המשכנתאות של Finwiz!
הפורום תוכנן כדי לאפשר לכם לשלוט ולנהל את תהליך נטילת המשכנתא.

בפורום תראו ניתוחים של תמהילי משכנתא שמשתמשים ביקשו שננתח (רוצים שננתח גם את המשכנתא שלכם?).
תוכלו לסנן את ההצעות השונות לפי מה שמתאים לכם בדיוק – על פי גובה המשכנתא, ההחזר חודשי, הבנק המממן ואחוז המימון. תוכלו להשוות בין תמהילים שונים כדי לגלות את נקודות החוזקה והחולשה של כל תמהיל. ולסיום, תוכלו לבחון כל תמהיל לעומק, להגיב ולשתף את התמהילים שאהבתם עם חברים ומשפחה.

לכם נשאר רק דבר אחד – לחפור, ללמוד ולהצליח!

תשלום ראשוני

יחס הלוואה

עד 45%
45%-60%
מעל 60%

בנק

הבינלאומי
מרכנתיל
דיסקונט
ירושלים
פועלים
מזרחי
אגוד
לאומי

משכנתא

החל
תמהיל
תאריך פרסום
תשלום ראשוני
יחס הלוואה
עלות לשקל
הערות
בחר (עד 4 תמהילים)

השוואת תמהילים

בחרו עד 4 תמהילים להשוואה

בצע השוואה
על מנת להשוות תמהילים - עליכם לבחור עוד לפחות תמהיל אחד
7083
4586
%60
1.3
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7083
7082
4581
%60
1.3
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7082
7081
2533
%38
1.39
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7081
7080
3457
%30
1.27
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7080
7079
3892
%55
1.49
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7079
7077
8525
%41
1.42
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7077
7075
3236
%38
1.65
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7075
7074
5282
%54
1.63
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7074
7072
5684
%69
1.57
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7072
7071
6760
%74
1.56
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7071
7070
3727
%45
1.24
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7070
7069
4160
%60
1.16
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7069
7066
7397
%43
1.15
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7066
7059
5547
%75
1.33
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7059
7056
14 419
%44
1.19
2
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7056
7055
7988
%70
1.47
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7055
7052
7557
%45
1.24
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7052
7046
7014
%53
1.45
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7046
7045
3108
%75
1.42
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7045
7044
4065
%31
1.23
0
בחר (עד 4 תמהילים)
לחצו כדי לשתף, להגיב ולבחון לעומק את תמהיל 7044
7043
5511
%69
1.64
0
בחר (עד 4 תמהילים)
7042
8395
%40
1.46
0
בחר (עד 4 תמהילים)
7041
7112
%43
1.2
0
בחר (עד 4 תמהילים)
7033
4791
%70
1.53
0
בחר (עד 4 תמהילים)
7031
3649
%40
1.41
0
בחר (עד 4 תמהילים)
7030
5217
%44
1.25
0
בחר (עד 4 תמהילים)
7026
2693
%74
1.57
0
בחר (עד 4 תמהילים)
7024
3503
%45
1.46
0
בחר (עד 4 תמהילים)
7023
5126
%51
1.3
0
בחר (עד 4 תמהילים)
7022
9144
%72
1.61
0
בחר (עד 4 תמהילים)
7021
6868
%60
1.4
0
בחר (עד 4 תמהילים)
7020
10 177
%74
1.44
0
בחר (עד 4 תמהילים)
7015
8593
%72
1.3
0
בחר (עד 4 תמהילים)
7012
6187
%60
1.44
0
בחר (עד 4 תמהילים)
7009
6494
%39
1.42
0
בחר (עד 4 תמהילים)
7008
8558
%41
1.42
0
בחר (עד 4 תמהילים)
7004
6378
%55
1.47
0
בחר (עד 4 תמהילים)
7003
6063
%55
1.42
0
בחר (עד 4 תמהילים)
7002
3961
%38
1.31
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6997
6888
%60
1.4
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6992
11 122
%60
1.33
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6991
5831
%42
1.5
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6990
8538
%41
1.42
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6986
2251
%30
1.25
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6985
4830
%73
1.54
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6984
1486
%25
1.38
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6983
4338
%68
1.45
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6978
8501
%41
1.46
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6977
3763
%60
1.21
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6975
6936
%60
1.42
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6974
4022
%62
1.55
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6972
4472
%54
1.37
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6971
5916
%46
1.39
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6961
8097
%42
1.32
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6960
5743
%55
1.5
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6959
6813
%55
1.47
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6958
6163
%39
1.21
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6957
7824
%46
1.2
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6952
5399
%41
1.35
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6951
3387
%70
1.33
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6950
3530
%57
1.48
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6949
4859
%56
1.44
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6948
3631
%60
1.68
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6947
2897
%62
1.25
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6946
3635
%74
1.62
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6945
5137
%74
1.61
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6944
3380
%73
1.54
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6943
5028
%60
1.27
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6942
4378
%67
1.4
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6941
5366
%38
1.36
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6940
4969
%33
1.17
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6939
6633
%51
1.46
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6938
1707
%70
1.51
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6937
8843
%60
1.4
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6936
5783
%53
1.69
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6935
5876
%65
1.59
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6934
2795
%41
1.39
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6933
3685
%75
1.53
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6931
5704
%55
1.58
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6930
4081
%55
1.32
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6929
4312
%51
1.62
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6928
8530
%39
1.45
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6927
7010
%60
1.43
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6925
6422
%75
1.59
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6924
5047
%33
1.43
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6923
4417
%51
1.41
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6922
8405
%39
1.42
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6917
4457
%51
1.42
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6916
3425
%67
1.44
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6915
5005
%36
1.38
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6910
3530
%58
1.48
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6909
3111
%31
1.36
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6904
7637
%36
1.46
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6903
6060
%43
1.24
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6902
6927
%44
1.35
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6901
6110
%46
1.32
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6900
5517
%46
1.39
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6899
4335
%67
1.46
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6898
2979
%70
1.41
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6896
7174
%56
1.34
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6895
5411
%44
1.36
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6894
3159
%38
1.31
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6893
5994
%57
1.62
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6888
2795
%41
1.39
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6880
4045
%45
1.45
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6879
3265
%38
1.67
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6878
6737
%70
1.4
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6877
5582
%75
1.38
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6876
4468
%56
1.37
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6875
4435
%56
1.4
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6874
6464
%46
1.38
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6873
5946
%46
1.39
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6872
6512
%75
1.63
3
בחר (עד 4 תמהילים)
6871
5583
%75
1.43
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6870
5411
%41
1.39
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6869
3865
%68
1.41
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6868
3274
%62
1.78
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6866
4606
%75
1.39
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6865
10 948
%50
1.4
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6863
4833
%33
1.16
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6862
5352
%42
1.35
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6861
3874
%55
1.6
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6860
4908
%45
1.55
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6859
3402
%74
1.17
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6858
3457
%74
1.16
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6857
3567
%74
1.16
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6856
2560
%41
1.52
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6855
4954
%33
1.44
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6853
6130
%71
1.66
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6849
5361
%59
1.35
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6848
8334
%33
1.47
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6847
2652
%28
1.42
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6846
4498
%54
1.41
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6845
5098
%72
1.74
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6843
7002
%74
1.32
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6842
5619
%44
1.4
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6841
1475
%68
1.68
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6840
5029
%43
1.3
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6839
5016
%60
1.59
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6838
1925
%25
1.39
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6837
4356
%67
1.47
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6836
5590
%44
1.41
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6832
8123
%44
1.6
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6830
1922
%70
1.86
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6826
3931
%55
1.6
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6825
3924
%55
1.6
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6824
5624
%45
1.28
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6823
4760
%70
1.52
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6822
8139
%44
1.61
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6821
4172
%67
1.5
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6820
6264
%45
1.25
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6819
4306
%26
1.33
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6818
7013
%74
1.31
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6817
5330
%75
1.35
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6815
3994
%74
1.64
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6814
7029
%66
1.67
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6813
7048
%74
1.32
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6812
4408
%60
1.44
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6811
5625
%49
1.39
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6808
6711
%70
1.31
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6807
2684
%60
1.44
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6806
4411
%66
1.34
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6805
8267
%68
1.57
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6804
4355
%68
1.55
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6802
4991
%45
1.24
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6801
6349
%66
1.54
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6798
4873
%59
1.38
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6797
4200
%67
1.51
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6796
9546
%40
1.38
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6794
3488
%75
1.36
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6791
4076
%44
1.45
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6790
4519
%64
1.67
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6788
4473
%28
1.47
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6787
5685
%71
1.36
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6785
1937
%25
1.39
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6784
2134
%25
1.4
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6783
1268
%18
1.45
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6782
2493
%44
1.58
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6781
3351
%9
1.11
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6779
9769
%40
1.41
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6778
5322
%75
1.64
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6777
1804
%28
1.39
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6775
2508
%44
1.72
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6773
4003
%55
1.64
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6772
4027
%55
1.6
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6771
3978
%55
1.6
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6768
5159
%70
1.86
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6767
6524
%60
1.48
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6766
5947
%46
1.4
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6765
6474
%30
1.11
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6763
2844
%75
1.78
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6762
4037
%60
1.97
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6761
5308
%38
1.4
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6760
5533
%75
1.48
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6759
3168
%44
1.55
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6758
5209
%75
1.75
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6757
1981
%26
1.37
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6756
3897
%57
1.66
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6755
4973
%73
1.54
0
בחר (עד 4 תמהילים)
6754
3946
%36
1.28
0
בחר (עד 4 תמהילים)