fbpx
יולי 25, 2019

מקרה בוחן: יותר מידי מידע!

הזוג המקסים שחשף לבנק מוקדם מדי את כל הקלפים.

מה היה הסיפור

זוג שממחזר את המשכנתא על דירתם ניהל משא ומתן מול הבנק על הריביות ועל התמהיל לפני שפנה אליי.

מה הייתה הטעות?

הזוג החל את משא ומתן עם הבנק ברגל שמאל. ניהל את התהליך לא נכון ובכך הפך בנק ל"לא רלוונטי".

מה המסקנות?

לא מראים לבנק הצעות מבנקים אחרים עד שקיבלנו מהבנק הזה הצעה משלו.

שתפו!
שתפו!

סיפור המעשה

אורלי וגיא פנו אליי על מנת למחזר את המשכנתא על דירתם בנהריה. המשכנתא שלקחו, לפני שנתיים, הייתה בתנאים לא טובים כי לא היה בנק מלווה לעסקה שלהם – מה שהכתיב ריביות גבוהות יותר. לאחר כניסתם לדירה, ועליית הערך שלה, הם החליטו שהעת הגיע למחזר את המשכנתא בתנאים טובים יותר.

הבעל הגיע אליי אחרי שהתחיל משא ומתן מול הבנק על הריביות. הוא הספיק לקבל הצעות משני בנקים, בנק “מסד” מקבוצת הבינלאומי ובנק דיסקונט. הסתכלתי על ההצעות, שהיו שגרתיות. אבל היה משהו שתפס את עיני. הריביות בהצעות היו דומות אחת לשניה עד כדי זהות.

משהו לא הסתדר לי. זה היה רק תחילת המשא ומתן של הלקוח עם הבנקים. איך הוא קיבל משניהם, על הפעם הראשונה, את אותם הריביות? זו ממש הייתה אותה הצעה!

אתם יודעים את התשובה. זו הייתה טעות בסיסית במשא ומתן עם הבנק. הלקוח קיבל הצעה בכתב מבנק אחד וניגש מיד לבנק השני, הראה להם את ההצעה וביקש מהם שישפרו את הריביות, עוד לפני שהבנק השני נתן לו הצעה משלו!

למה זו טעות?

לכל בנק יש ציפיות שונות להרוויח מעסקת המשכנתא שלכם. ברגע שאתם מראים את ההצעה שקיבלתם, מהבנק הראשון, לבנק השני, אתם חושפים בפני הבנק השני את כל הקלפים שלכם. כעת, הבנק השני יודע כמה זול הוא צריך להיות כדי לנצח את הבנק הראשון ושתסגרו את המשכנתא איתו.

עכשיו תארו לעצמכם סיטואציה אחרת, שהבנק השני לא יודע מה הבנק הראשון הציע. הוא לא יודע כמה טובה צריכה להיות ההצעה שלו כדי שאתם תסגרו אצלו את העסקה. לכן, הסיכוי שהוא ייתן לכם ריביות אטרקטיביות יותר גבוהות יותר.

נסביר זאת בדרך נוספת. הבנק השני ממש רוצה שקחו אצלו את המשכנתא. הוא תכנן להציע לכם הצעה זולה להחריד. אבל ברגע שהוא ראה מה הבנק הראשון מציע, הוא מבין שהוא רק צריך לנצח את הבנק הראשון בקצת כדי שאתם תבואו אליו. מבחינתו זה רווח מיידי – אתם גם סגרתם אצלו את המשכנתא והוא גם הרוויח יותר משציפה על תיק המשכנתא שלכם.

מה המסקנות? איך להימנע מהטעויות הללו?

כדי לתת לכל בנק להתחרות עליכם כהלכה, אתם פשוט צריכים לשמור את הקלפים קרוב לחזה. הכלל הוא פשוט: בתחילת המשא ומתן עם הבנק, לא מספרים ולא מראים לבנק איזה הצעות יש לנו מבנקים אחרים לפני שהבנק נותן לכם את ההצעה שלו.
קיבלתם את ההצעה? ראיתם שהיא ממש לא טובה ביחס להצעה אחרת שקיבלתם? רק אז תוכלו לשלוף את ההצעות החלופיות ולבקש מהפקיד שיוריד וישפר את ההצעה שלכם מבנק אחר.

אין לכם כוח לקרוא את כל זה? רוצים לדבר עם מי ששורק את זה מתוך שינה?

נשמח לעזור!