fbpx
נובמבר 9, 2020

לא זו הדרך לחסוך כסף: תשלום משכנתא עכשיו וחיסכון אחר כך

  • Finwiz
  • פוסטים
  • לא זו הדרך לחסוך כסף: תשלום משכנתא עכשיו וחיסכון אחר כך

 

במאמרים הקודמים סקרנו את שנאתנו לחובות. תורת הערך מלמדת אותנו שסלידה מהפסד ומחוב היא ייצר חייתי, המשותף אפילו לבעלי חיים. לכולנו יש רצון קמאי להשתחרר מכבלי המשכנתא מהר ככל הניתן. אנחנו משוכנעים שבתום התשלום האחרון תמתין לנו מדליה ונואר באור יקרות. האמת היא, שיום אחרי התשלום האחרון, עדיין נצטרך לקום ולדאוג לפרנסתנו. אולי סיימנו לשלם את חובותינו לעכשיו, אבל החובה שלנו לדאוג ליקירינו ולרווחתנו בעת פרישה – ממשיכה.

במאמר על קביעת ההחזר החודשי, תיארנו את הצורך להקצות את המשאבים הכלכליים שלנו בין התחייבויות, השקעות והתנהלות חודשית. הצורך לחסוך כספים וממון בד בבד עם תשלום חובותינו ברור. אבל קל לדרוש – וקשה לקיים. תשלום של חובות בשילוב עם חיסכון כספי היא משימה מאתגרת מנטלית. מצד אחד, קיום של חובות בחיינו עלול לפגוע בתפקוד הקוגניטיבי, בבריאותנו המנטלית ובתהליכי קבלת ההחלטות. מצד שני – לא ידוע לכולנו או לא מענין אותנו איך להשקיע את כספנו.

לכן, אחד הפתרונות השכיחים, המאפשרים להתמודד בהצלחה עם הקונפליקט הזה, הוא לטפל במשימות הללו בצורה טורית ולא מקבילית. מה שנקרא, בשפת הרחוב “פרה-פרה”. מכיוון שהתחייבות שלנו למשכנתא היא מיידית ואיננה ניתנת לדחייה, ומנגד, את החיסכון לפנסיה תמיד נוכל להתחיל בעתיד, אז דרך הפעולה (הנאיבית) ברורה: נרכז את מירב המאמצים והמשאבים על מנת לסיים את המשכנתא מוקדם, ובגמר – נפנה את כל מרצנו ומשאבינו לחיסכון. ובפשטות:

הדרך (השגויה, לעניות דעתנו) להתמודד עם משכנתא וחיסכון יחדיו: קודם נסיים את המשכנתא, ואחר כך נתחיל לחסוך כסף.

היתרונות הגלומים בשיטת משכנתא עכשיו וחיסכון אחר כך

לשיטה הזו יתרונות רבים. היא פשוטה למימוש, יש תוכנית רב שלבית לביצוע, המשימה בכל שלב ברורה, הפניית מירב המשאבים למשכנתא תאפשר לנו לסיים אותה מוקדם יותר וכך תתרום לרווחתנו הנפשית.
גם אינרציה בהתנהלות הכספים תורמת לביסוס שיטה זו. נניח שבשנים האחרונות חסכתם כל שיכולתם על מנת להעמיד את ההון הדרוש לרכוש את הדירה. כעת, המטרה הושגה, והדירה שלכם (ושל הבנק). מה תעשו עם הכסף שתחסכו מדי חודש בחודשו? הדבר הטבעי והקל לעשות: להמשיך במה שעשיתם עד היום, להפנות את כל משאביכם אל הדירה – על ידי הקטנת החוב. בחירה בדרך פעולה אחרת היא קשה: תיעול החיסכון לאפיקי השקעה אחרים מחייב אתכם ללמוד ולהכיר אותם.

בנוסף על כך, בהגדלת תשלומי המשכנתא טמון רווח ודאי – הפחתת תשלומי הריבית שנשלם. בהשקעות אחרות הרווח אינו ודאי – ותלוי בהתנהגות אפיק ההשקעה שלנו. לכן, למה בכלל לשבור את האינרציה ולבחור דרך פעולה אחרת?
חרף מעלותיה, הבעיה בשיטה הזו, שהיא לא כלכלית. דרך זו אמנם תעניק לנו רווח מנטלי זמני וקצר בסיום המשכנתא, אבל כלל אינה מבטיחה שנגיע לנקודת הפרישה עם חסכונות מספקים. ייתרה מזאת, לפי התאוריות הכלכליות השונות, הסיכוי שננתב את הכסף לפרישה נמוך ובסופו של דבר, כפי שנראה בהמשך, היא תעלה לנו הרבה יותר כסף.

מבין שלל האתגרים הפיננסיים שעלינו להתמודד איתם במהלך ימי חיינו, צבירת נכסים שיאפשרו פרישה ברמת חיים מספקת היא הדאגה הכלכלית מספר אחת. לכן כדאי לעצור ולהבין איך ליצור תוכנית כלכלית שתענה על הצורך הזה באופן קונקרטי.

הכוח של ריבית דריבית –רווחה כלכלית למקדימים לחסוך

על מנת לדון בבסוגיה הנ”ל, נבחן דוגמה שתלווה אותנו לכל אורך המאמר. נאמר שנצטרך להלוות 1,400,000 ש”ח על מנת לרכוש את דירת חלומותינו בגוש דן. נקח לדוגמא זוג בגיל 35 עם שלוש ילדים. הזוג עובד בעבודות מסודרות במגזר הפרטי.

לאחר ביצוע ניתוח מדוקדק של תזרים המזומנים הנוכחי והעתידי של הזוג, גילינו שבניכוי התנהלות חודשית שוטפות ועתידית, סך התקציב  לחיסכון והתחייבויות (כלומר המשכנתא) עומד על 7000 ש”ח. איך נחלק את הכסף? ש יש לנו שתי אפשרויות פעולה:
1. תוכנית א’ – משכנתא עכשיו – חיסכון אחר כך: נוכל להפנות את כל הכסף להחזר המשכנתא, ולסיים אותה תוך 22 שנים מהיום. לאחר סיום המשכנתא נפנה את אותו החיסכון החודשי שהתפנה, 7000 שקלים חדשים, לחיסכון שנושא 4% תשואה נטו בשנה.
2. תוכנית ב’ – משכנתא וחיסכון יחדיו: נפנה 5700 שקלים למשכנתא ועוד 1300 שקלים לחיסכון חודשי. במצב זה המשכנתא תסתיים לאחר שלושים שנים.
אנחנו נבחר את הסיכון בחיסכון כפונקציה של גיל הלווה (בהתאם למודל הצ’יליאני): בעשרים השנים הראשונות יופקד הכסף לחיסכון עתיר סיכון, המניב תשואה שנתית נטו של 5% לשנה, ובעשר השנים האחרונות ינוהלו ההשקעות, בחיסכון זהה לתוכנית א’, הנושא 4% תשואה נטו בשנה.
הטבלה הבאה מציגה את ההפקדות השנתיות לתוכנית החיסכון. בתוכנית א’ – “משכנתא עכשיו-חיסכון אחר כך”, סך ההפקדות החודשיות לחיסכון, במשך שלושים שנים יעמדו על 672 אש”ח. בתוכנית ב’, “משכנתא וחיסכון יחדיו”, סך ההפקדות יעמוד על 446 אש”ח – כמעט 33% פחות.

אסטרטגיות לחיסכון בשילוב משכנתא - סך ההפקדות לחיסכון במהלך השנים

מה החיסכון (כלומר הפקדות בשילוב ריבית) שיצברו בתוכניות אלו? בתוכנית “משכנתא עכשיו, חיסכון אחר כך” – נצבור בתום התקופה 789 אש”ח. בחיסכון “משכנתא וחיסכון יחדיו” – ייצברו בתום התקופה 884 אש”ח. כלומר 94 אש”ח שהם 12% יותר חיסכון.

אסטרטגיות חיסכון בשילוב משכנתא - סך החיסכון הנצבר במהלך השנים

כלומר, הפקדת סכום כסף פחותה תניב חיסכון גבוה יותר – בזכות אפקט הריבית דריבית.
הערות ביניים:
• לו היינו חוסכים במסלול החיסכון הסולידי מההתחלה – תוכנית “משכנתא וחיסכון יחדיו” עדיין הייתה רווחית יותר, ב18 אש”ח.
• לו היינו ממשיכים לחסוך בחיסכון האגרסיבי, תוכנית “משכנתא וחיסכון יחדיו” הייתה עדיפה ב 137 אש”ח על תוכנית “משכנתא עכשיו – חיסכון אחר כך”.

הקשיים במימוש תוכנית משכנתא עכשיו – חיסכון אחר כך

כנראה שהפערים בין התוכניות הללו יהיו גדולים יותר, לטובת תוכנית משכנתא וחיסכון יחדיו. התכנון הרובוטי לנתב, באופן אוטומטי ומוחלט, את הכספים שהתפנו לטובת חיסכון אינה עומדת בקנה מידה עם התנהגות בני אנוש.

ג’ון מיינרד קיינס, אחד מאבות תורת הכלכלה טוען בחוק הפנדמנטלי הפסיכולוגי (1936), שכל כסף שיעמוד לרשותנו יופנה גם לצריכה וגם לחיסכון ובשום אופן לא יופנה רק לצריכה או רק לחיסכון. יהיה זה מנוגד לטבע האנושי לו רק היינו חוסכים, לאורך זמן, את כל הכנסותינו, שהרגע התפנתו. רגע למחשבה: הרגע סיימתם לשלם את המשכנתא שלכם. התפנה לכם, מדי חודש בחודשו, סכום גדול בתזרים המזומנים שלכם. מה עם טיסה לתאילנד? רצון להחליף את הרכב? לשפץ את הבית? לעזור לילדים?

יתרה מזאת, האם אתם משוכנעים שהחוזה שכרתתם עם עצמכם יקויים? האם סדרי העדיפויות שלכם לא ישתנו עם הזמן? מהיכן הביטחון שתבצעו בעוד 22 שנה את מה שקבעתם היום? ההחלטות שלנו חשופות לאי עקביות דינמית – הן משתנות עם הזמן ובהתאם לסדרי העדיפויות שלנו – שאין באפשרות שלנו לצפות אותן כיום.

ולסיכום, בגישת “משכנתא עכשיו, חיסכון אחר כך” – החיסכון שלנו תלוי בתשואת ההשקעות שלנו על פני משך שנים קצר מאוד. אם איתרע מזלנו, וכספנו יושקע בסמיכות למשבר כלכלי, ייתכן ונפסיד זמן חשוב וחסכונתינו עלולים להצטמק.

מה כדאי לעשות?

ואולי בכל זאת הרווח המנטלי הטמון בסיום המוקדם של התחייבויותנו שווה את הממון שנפסיד? לצערנו, לא נוכל לדעת מה יהיה חשוב לנו בעתיד. אבל כן אפשרי עבורינו להבין מה המטרה הנכונה בעינינו כיום ושאותה נרצה להשיג בעוד שלושים שנה – ולבנות את התוכנית הכלכלית שלנו בהתאם.

על מנת לברר זאת, הכנו עבורכם את השאלות הבאות:

1. מה מטרת העל הכלכלית שברצונכם להשיג בגיל הפרישה? האם סיום התחייבויותיכם מוקדם ככל הניתן, או מיקסום ההון שלכם?
2. האם לחוסר ניסיון ו/או ידיעה ו/או הבנה כיצד להשקיע כעת יש השפעה על מטרת העל שלכם?

צמצום ההתחייבויות וצבירת הון וממון הן שתי מטרות הנוגדות אחת את השניה. התמסרות למטרה אחת תפקיר את המטרה האחרת.

לכן, אם ידוע לכם שהעדיפות שלכם היא למקסם את התועלת הכלכלית שלכם ולצבור ממון -אבל מנגד, עדיין לא ברור לכם איך לעשות זאת – זה בסדר! יש לכם זמן ללמוד! ברור שתקופת המשכנתא היא תקופה לחוצה, ואין לכם את הפנאי הנפשי להתעסק בפרוייקט נוסף. לכן, הצעתינו היא לסיים את תהליך המשכנתא, ולאחר מכן להתפנות ברוגע לפרוייקט הכלכלי הבא שלכם. אם אתם מרגישים שתזדקקו לעזרה במשימה הזו, אנחנו פה בשבילכם. פנו אלינו עכשיו וניתן גם לקרוא על ייעוץ המשכנתאות שלנו.

בהצלחה!

אין לכם כוח לקרוא את הכל? רוצים פשוט לשכור את מי ששורק את זה מתוך שינה??

נשמח לעזור!