fbpx
מרץ 18, 2023

השפעת הפריים והאינפלציה על החזר המשכנתא החודשי

אחת הסיבות שתחום המימון בכלל ומשכנתא בפרט סובלים מחוסר פופולריות כה משווע, הוא כי נראה שעשו הכל כדי לסבך נושא זה. למה יש כמה סוגים של הלוואות? למה אי אפשר ללכת על משהו אחד פשוט וזהו?

בהמשך נסביר יותר על סוגי ההלוואות השונות, אבל כעת, לאחר שהסברנו על אינפלציה ועל פריים, נלך צעד קדימה ונסביר איך הנושאים ה”ערטילאיים” הללו קשורים באופן ישיר להלוואות שלנו. למעט הלוואה אחת, הלוואה קבועה לא צמודה, התשלום החודשי בכלל ההלוואות תלוי ומשתנה בהתאם למדד כלכלי חיצוני ואובייקטיבי שאין לנו שום שליטה עליו. המדד הזה יכול להיות ריבית בנק ישראל, מדד המחירים לצרכן, תשואת אגרות החוב של ממשלת ישראל וכו’. מטרת המאמר הזה להסביר כיצד ישתנה ההחזר החודשי כשהמדד הכלכלי הזה יעלה או ירד.

ההחזר החודשי יכול להשתנות כתוצאה משתי סיבות. הסיבה הראשונה נובעת מהשתנות הריבית (זהו הרווח שהבנק מפיק מדי חודש ממתן ההלוואה) והסיבה השניה נובעת מהשתנות הקרן (זהו גובה החוב שנטלנו). האופן שבו ההחזר משתנה אינו זהה.

כיצד שינוי הריבית משפיע על ההחזר החודשי?

כהקדמה, נפתח ונאמר שהרוב הגדול של ההלוואות המוצעות הוא בריבית משתנה. למעשה, ההלוואות היחידות שההחזר שלהן לא משתנה כתוצאה משינוי ריבית, הן:

בנוסף, נרצה להדגיש, שאמנם הריבית יכולה להשתנות, אך לא תמיד היא משתנית בפועל. למשל, בכל הנוגע להלוואה הצמודה לריבית הפריים, הועדה המוניטרית מתכנסת כדי לדון לקבוע ולשנות את ריבית בנק ישראל שמונה פעמים בשנה, אך אין חובה שבאותם מועדי התכנסות – הריבית אכן תשתנה.

אבל מה קורה אם הריבית אכן משתנית? במצב הזה, צריך לחשב מחדש את ההחזר החודשי – שיהיה תקף מעתה ואילך.  הדבר הזה נעשה על ידי חישוב מחדש של לוח הסילוקין.

נמחיש זאת בדוגמה. לוויתם סכום כסף בהלוואה בריבית משתנה לפי לוח סילוקין שפיצר. יתרת החוב עמדה על 100 אש”ח, ונותרו עוד 50 תשלומים. הריבית הקודמת הייתה 4%, וקיבלתם הודעה שכעת היא משתנית ל5%.

ניתן לחשב את ההחזר החודשי, על ידי פונקצית PMT באקסל. לפני השינוי, ההחזר עמד על 1177 שקלים בחודש. לאחר השינוי, ההחזר עומד על 1228 שקלים.

הנה המשוואה להציב באקסל כדי לחשב את ההחזר לפני השינוי:

PMT(4/1200,100,100000) = 1177

והנה המשוואה להציב באקסל כדי לחשב את ההחזר אחרי השינוי:

PMT(5/1200,100,100000) = 1228

מה קורה להחזר החודשי עם הריבית יורדת?

במקרה בו הריבית יורדת, אתם מרוויחים. גם ההחזר החודשי שלכם יורד. לכן, אם אתם צויפם שבעתיד הריבית תרד – תוכלו להגדיל את החשיפה שלכם להלוואות בריבית משתנה ולהנות מהחזר נמוך יותר והקטנת תשלומי הריבית.

שימו לב שהריבית אינה יכולה לרדת מתחת לאפס. כלומר לא תוכלו להגיע למצב שבו הבנק “משלם” לכם על ההלוואה שלכם.

כיצד שינוי הקרן משפיע על ההחזר החודשי?

ראשית, נדגיש שהסיבה היחידה שההחזר החודשי שלנו ישתנה כתוצאה משינוי גובה הקרן, הוא אם ההלוואה שלנו חשופה למדד המחירים לצרכן (אלא אם זו הלוואה בלוח סילוקין קרן שווה).

ההלוואות החשופות למדד המחירים לצרכן הן:

  • הלוואה קבועה צמודה
  • הלוואת זכאות
  • כל ההלוואות המשתנות אשר הן גם צמודות למדד המחירים לצרכן

ההחזר בהלוואות הללו משתנה בכל חודש בעת הפירסום של מדד המחירים לצרכן על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. איך הוא משתנה? אם למשל מדד המחירים לצרכן בחודש הנוכחי עלה ב בשיעור מסוים, אז יתרת הקרן בהלוואות לעיל תעלה ותגדל בשיעור הזה גם כן. במצב הזה, ההחזר החודשי גודל בדיוק באותו הערך כדי לפצות על העלייה.

נמחיש זאת בדוגמה. לוויתם סכום כסף בהלוואה בריבית הצמודה למדד לפי לוח סילוקין שפיצר. יתרת החוב עמדה על 100 אש”ח, ונותרו עוד 50 תשלומים. הריבית הקודמת הייתה 4%. כפי שראינו לעיל, ההחזר הוא 1177 שקלים.

אם מדד המחירים לצרכן עלה החודש ב0.2%, אזי החוב גדל, ו 100 אש”ח הפכו להיות 100 אש”ח ועוד 200 שקלים (שהם 0.2% מיתרת הקרן). איך מתמודדים עם הגידול הזה? אפשר לחשוב על זה שבעצם נפתחה תת הלוואה חדשה וקטנה, בגובה 200 שקלים, עם אותם תנאים בדיוק כמו ההלוואה המקורית. ההחזר על ההלוואה הזו הוא 2.36 שקלים בחודש שהם בדיוק 0.2% מההחזר המקורי:

PMT(4/1200,100,200) = 2.36

כלומר, החל מהחודש הבא, התשלום לא יהיה יותר 1177 ש”ח, אלא 1179.36 ש”ח – מעתה ואילך.

הסיכון הגדול בהלוואות הצמודות למדד המחירים לצרכן

עכשיו נשים לב לדבר החשוב ביותר בהלוואות צמודות מדד: אם גם בחודש הבא המדד יעלה ב 0.2%, אזי תיפתח עוד פעם תת הלוואה קטנה וחדשה, בשיעור של 0.2% מהלוואה הראשית, ו0.2% מהלוואה של החודש הקודם.

כן כן, יש כאן אפקט של ריבית דריבית, וההחזר החודשי גדל באופן אקספוננציאלי. זה הסיכון הגדול בהלוואות הצמודות למדד המחירים לצרכן. אמנם ההחזר גדל לאט, אבל הוא מטפס באופן גבוה מאוד. זה לא אומר שזו הלוואה מסוכנת שאסור לקחת. זה כאן אומר שצריך לדעת איך להשתמש בהלוואות הללו.

מה קורה עם מדד המחירים לצרכן יורד?

במצב הזה, הקרן פוחתת וההחזר החודשי שלכם יירד. לכן, אם אתם צופים שבעתיד האינפלציה תרד, עליכם להחשף יותר להלוואות הצמודות למדד המחירים לצרכן. אתם אמנם לוקחים סיכון, אך אתם מקבלים הזדמנות לקבל ריבית נמוכה ולשלם פחות בתשלומי ריבית. חשוב להדגיש, הקרן לא יכולה לרדת מתחת לערכה המקורי.

אין לכם כוח לקרוא את הכל? רוצים פשוט לשכור את מי ששורק את זה מתוך שינה??

נשמח לעזור!