fbpx
ספטמבר 30, 2022

ה”מתנה” של ההורים שכמעט חנקה אותנו

סיפור המסגרת:

מיכל ואבנר, הם זוג מוכשר שפנו אלינו לתכנון המשכנתא שלהם. הם רכשו דירה באחת מערי השפלה. שווי הדירה, לפי הערכת השמאי היא 1.8 מש”ח. ההון העצמי, לאחר עזרה משמעותית מהמשפחות עמד על סכום מכובד של 720 אש”ח. כלומר, הזוג נדרש להלוואת 1.08 מיליון שקלים. המשפחות המסורות נרתמו למאמץ שוב פעם והסכימו להעניק הלוואה ללא ריבית וללא הצמדה על סך של 80 אש”ח לשבע שנים – כלומר בהחזר חודשי של 753 שקלים בחודש. יכולת ההחזר שלהם הינה 6000 שקלים בחודש, כולל ההחזר של ההלוואה המשפחתית. לכן, הם הגדירו לי שהמשימה שלי היא לתכנן משכנתא על סך של מיליון ש”ח עם החזר חודשי של 5060 שקלים בחודש (כדי שההחזר החודשי של המשכנתא בשילוב עם ההחזר החודשי מההלוואה מהמשפחה יסכם ל6000 ש”ח בחודש).

הם הגיעו אליי אחרי שכבר קיבלו הצעות מכמה בנקים. משך השנים של ההצעות הללו היה ארוך. האורך של ההלוואה הקצרה ביותר היה 25 שנים. הסברנו להם שנקודת החולשה בתכנון הכלכלי שלהם היא דווקא ה-הלוואה מההורים לרכישת דירה. הכוונה של ההורים לעזור היא כנה ואמיתית. אבל בניגוד לבנק, הם לא יכולים להמתין 25 שנה על מנת לקבל את כל כספם בחזרה. האילוץ של הלוואה קצרה מקטין את כושר ההחזר החודשי ומייקר את המשכנתא.

מה בעצם הטעות שנעשתה?

נבחן שוב פעם את הנתונים. מיכל ואבנר משלמים 953 שקל בחודש כדי להחזיר 80 אש”ח ועוד 5050 שקלים בחודש כדי להחזיר מיליון שקלים. ההחזר של ההלוואה להורים גבוה מדי ו”חונק” את ההלוואות הארוכות.

אם נהיה מדויקים יותר, החזר הלוואת ההורים מהווה 16% מסך ההחזר החודשי שלהם, אבל ה80 אש”ח שהם לווים הם רק 7.4% מהחוב.

במילים אחרות, הזוג מתעקש להחזיר במרץ כספים רבים דווקא בהלוואה הכי זולה שלו. למיכל ואבנר יכולת החזר מוגבלת. לכן הכסף הרב שהם “משקיעים” בהחזר של ההלוואה להורים בא על חשבון ההלוואות שקיבלו מהבנק. הם נאלצים להאריך את ההלוואות הללו כדי לעמוד בהחזר החודשי ובכך מייקרים את המשכנתא שלהם בצורה משמעותית.

מה כדאי לעשות?

ויתרנו על ההלוואה מההורים. החלטנו ללוות את כלל הכסף, מיליון ושמונים אלף שקל, מהבנק. בנינו תמהיל חדש, עם החזר חודשי של 6000 שקלים עבור. בזכות התוספת המשמעותית להחזר, הצלחנו לקצר את המשכנתא מ25 שנים ל21 שנים ולחסוך מעל מאה אלף שקל בתשלומי ריבית עתידיים ביחס לתמהיל המקורי. המסקנה שלכם: חושבים לקחת הלוואה מגורם חוץ בנקאי (קרן השתלמות, הלוואה מההורים, הלוואות שכ”ל, הלוואות ארגון המורים)? אם זו ההלוואה הכי קצרה בתמהיל, בדרך כלל היא לא כדאית.

אין לכם כוח לקרוא את הכל? רוצים פשוט לשכור את מי ששורק את זה מתוך שינה??

נשמח לעזור!