fbpx

הלוואה קבועה צמודה

שתפו!

הלוואה קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן

קיצור עממי: הלוואת ק"צ, הלוואה קבועה צמודה

 

מגבלות רגולטוריות בבניית התמהיל: בסעיף 7 במסמך מגבלות למתן הלוואות לדיור שמפרסם הפיקוח על הבנקים, חובה שסך הכספים במסלול ק"צ ו/או קל"צ ו/או זכאות יהיה מעל 33% משווי המשכנתא. לדוגמה, אם ברצונינו לקחת למשכנתא של מיליון שקלים, אז לפחות שלוש-מאות שלושים ושלוש אלף שקל מתוכם חייבים להיות מורכבים מהמסלולים שציינו לעיל.

מה משפיע על הריבית של ההלוואה הקבועה צמודה למדד:

אוקי, אז נעיף מבט בגרף שמציג את הפיזור של ריביות במסלול קבועה צמודה שאנשים קיבלו. הערה קטנה: הגרף הזה לא עדכני ולא רלוונטי. הוא פה כדי להדגים ולתת תוקף לטענותינו. כדי לראות את הנתונים העדכניים, ניתן פשוט לקפוץ אל הפירוט המלא של הריביות כאן או לראות את התמהילים העדכניים המפורסמים בפורום המשכנתאות של Finwiz.

אוקיי, אז אני מציג את הפיזור של הריביות כפונקציה של שנים ושל אחוז המימון. ציר ה-X מייצג את השנים בהלוואה וציר הY מייצג את הריביות שהתקבלו. כמו כן יש גם צבעים שונים – ירוק/אדום/כחול. הצבעים הללו מציינים את אחוז המימון.
מגרף הפיזור אנחנו מסיקים את התובנות הבאות:

    • הגורם בעל ההשפעה הגבוהה ביותר על הריביות במסלול זה הוא משך חיי ההלוואה. אם הרצון הוא להוריד את הריבית, פשוט צריך לקצר את משך השנים.
    • רואים שרוב הנקודות האדומות הן מעל לנקודות הכחולות והירוקות? אפשר ללמוד שגם אחוז המימון משפיע על הריביות. ככל שנקח פחות כסף מהבנק – נקבל ריביות טובות יותר!

האם קיימת עמלת פרעון מוקדם: 

כן. אם נבחר לבצע פרעון מוקדם של הלוואה זו (כלומר להחזיר סכום כסף, גדול מעבר להחזר החודשי, על מנת לצמצם את יתרת החוב לבנק) ייתכן ונדרש בתשלום עמלת פרעון מוקדם. קיום העמלה והגובה שלה תלויים בריביות הקיימות בשוק במועד הפרעון ובריבית של ההלוואה עצמה.

היתרונות של ההלוואה:

ההלוואה הזו היא הלוואה זולה יותר מהלוואת קל"צ. זאת אומרת שההחזר החודשי על הלוואה זו יהיה נמוך יותר בהלוואה זו מאשר ההלוואה הקבועה הלא צמודה. כמו כן, בחמשת השנים האחרונות(נכון לכתיבת שורות אלו) האינפלציה הייתה נמוכה מאוד, ואם המגמה הזו תימשך אז הסיכון בהלוואה זו יהיה נמוך. היתרון המשמעותי של הלוואה זו – מכיוון שהיא זולה יותר, ניתן לקצר תקופות. כלומר, במקום לקחת הלוואה בקל"צ ל30 שנה, אפשר לקחת קבועה צמודה ל27 שנים!

החסרונות של ההלוואה:

מתוקף היותה צמודה למדד המחירים לצרכן, ההחזר עליה משתנה מדי חודש בחודשו (בהתאם לדיווח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – הלמ"ס). אם הלמ"ס מדווח שמדד המחירים לצרכן עלה ב0.1% אז ההחזר של המשכנתא יעלה ב0.1%. החיסרון המהותי כאן הוא שאפקט העלייה הוא בריבית דריבית. כלומר, אם גם בחודש לאחר מכן, המדד יעלה ב0.1% אז ההחזר יעלה שוב פעם ויתבסס על ההחזר שעלה כבר בחודש הקודם!

מה הטעויות שנעשות בשילוב הלוואה זו:

הימנעות מההלוואה הזו, בגלל שהמחשבה שזו ההלוואה הכי מסוכנת שיש. בפועל, ההלוואה במסלול משתנה צמודה כל חמש שנים יותר מסוכנת ממנה

אין לכם כוח לקרוא את הכל? רוצים פשוט לשכור את מי ששורק את זה מתוך שינה??

נשמח לעזור!