fbpx

הלוואה קבועה לא צמודה

שתפו!

הלוואה קבועה לא צמודה למדד המחירים לצרכן

קיצור עממי: הלוואת קל"צ, הלוואה קבועה לא צמודה

 

מגבלות רגולטוריות בבניית התמהיל:

בסעיף 7 במסמך מגבלות למתן הלוואות לדיור שמפרסם הפיקוח על הבנקים, חובה שסך הכספים במסלול קל"צ ו/או ק"צ ו/או זכאות יהיה מעל 33% משווי המשכנתא שלכם. לדוגמה, אם יש צורך במשכנתא של מיליון שקלים, אז לפחות שלוש-מאות שלושים ושלוש אלף שקל מתוכם חייבים להיות מורכבים מהמסלולים שציינתי לעיל.

מה משפיע על הריבית של הלוואה קבועה הלא צמודה:

אוקי, אז בואו נביט בגרף שמציג את הפיזור של ריביות במסלול קבועה לא צמודה שאנשים קיבלו. הגרף הזה לא עדכני ולא רלוונטי. הוא פה כדי להדגים ולתת תוקף לטענותינו. ניתן להתעדכן בריביות העדכניות ביותר ובתמהילים העדכניים בפורום המשכנתאות

 

אוקיי, אז מוצג הפיזור של הריביות כפונקציה של שנים ושל אחוז המימון. ציר ה-X מייצג את השנים בהלוואה וציר הY מייצג את הריביות שהתקבלו. כמו כן יש גם צבעים שונים – ירוק/אדום/כחול. הצבעים הללו מציינים את אחוז המימון.
מגרף הפיזור אנחנו נסיק את התובנות הבאות:

    • הגורם בעל ההשפעה הגבוהה ביותר על הריביות במסלול זה הוא משך חיי ההלוואה. כשנרצה להוריד את הריבית, פשוט נקצר את משך השנים. אגב, רק ההלוואות הקבועות (כלומר הלוואה זו והלוואת הק"צ/זכאות) תלויות במשך השנים.
    • גם אחוז המימון משפיע על הריביות. ככל שנקח פחות כסף מהבנק – נקבל ריביות טובות יותר!

האם קיימת עמלת פרעון מוקדם בפרעון הלוואה קבועה לא צמודה: 

כן. אם נבחר לבצע פרעון מוקדם של הלוואה זו (כלומר להחזיר סכום כסף, גדול מעבר להחזר החודשי, על מנת לצמצם את יתרת החוב לבנק) ייתכן ונדרש בתשלום עמלת פרעון מוקדם. קיום העמלה והגובה שלה תלויים בריביות הקיימות בשוק במועד הפרעון ובריבית של ההלוואה עצמה.

היתרונות של ההלוואה קבועה לא צמודה:

ההלוואה הזו היא הלוואה בטוחה. בטוחה, הכוונה להחזר של ההלוואה הזו. זו ההלוואה היחידה שמובטח לנו שההחזר החודשי בחודש הראשון של ההלוואה יהיה זהה להחזר החודשי בחודש האחרון של ההלוואה.

החסרונות של ההלוואה קבועה לא צמודה:

בגלל שזו ההלוואה הכי בטוחה, היא גם הכי יקרה. זאת אומרת שהריביות שלה גבוהות מאוד, ביחס להלוואות אחרות לאותו משך תקופה. בגלל שהריביות שלה גבוהות יותר, ההחזר שלה גבוה יותר. במילים אחרות, אם נרצה ללוות 300 אש"ח ל25 שנה, אז ההחזר החודשי במסלול קל"צ יהיה כנראה גבוה יותר מהחזר חודשי בכל שאר המסלולים.

מה הטעויות שנעשות בשילוב הלוואה קבועה לא צמודה:

נשלחים אלינו הרבה תמהילים, עם משקל גבוה של קל"צ בתמהיל כדי להקטין את הסיכון בתמהיל. זו לא בהכרח הדרך לתמהיל משכנתא יותר בטוח. בגלל שמקצים חלק גדול מהמשכנתא בהלוואה זו, בעלת החזר "כבד", יש אילוץ להתפשר באיכות של הלוואות האחרות. באמירה "להתפשר", הכוונה להאריך הלוואות אחרות מסוכנות או לעבור מהלוואות לא צמודות להלוואות צמודות מדד. יש לזכור – השמיכה קצרה מדי: אמנם הקטנו סיכון עם משקל קל"צ גדול יותר. אבל מצד שני, הגדלנו סיכון עם הלוואות איכותיות יותר.

בהצלחה!

אין לכם כוח לקרוא את הכל? רוצים פשוט לשכור את מי ששורק את זה מתוך שינה??

נשמח לעזור!