fbpx הלוואה משתנה לא צמודה | Finwiz
יולי 27, 2019

הלוואה משתנה לא צמודה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שתפו!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שתפו!

הלוואה משתנה לא צמודה כל חמש שנים

קיצור עממי: מל”צ

 

מגבלות רגולטוריות בבניית התמהיל:

על פי סעיף 7 במסמך מגבלות למתן הלוואות לדיור שמפרסם המפקח על הבנקים, אתם חייבים שסך הכספים במסלול זה (בשילוב עם הכספים במסלול פריים) יהוו עד 66.66% מהתמהיל.

למה המפקח על הבנקים שם את האילוץ הזה? כי זו הלוואה שהתנאים שלה יכולים להשתנות כל חמש שנים. כלומר יום בהיר אחד, עוד חמש שנים/ עשר שנים/ חמש עשרה שנים וכו’, אתם תקבלו מהבנק הודעה שהריבית שלכם התעדכנה, וכעת אתם צריכים לשלם עוד מאות שקלים בחודש. זה לא אומר שהקרן שלכם יורדת מהר יותר, זה רק אומר שאתם משלמים סתם (!) עוד כסף לבנק.

מה משפיע על הריבית:

אוקי, אז נעיף מבט בגרף שמציג את הפיזור של ריביות במסלול משתנה לא צמודה שאנשים קיבלו. הערה קטנה: הגרף הזה לא עדכני ולא רלוונטי. אני כן שם אותו כדי להדגים ולתת תוקף לטענותיי. אתם יכולים פשוט לקפוץ לדף הריביות, בקישור כאן, וללמוד מה הריביות העדכניות או להסתכל על התמהילים העדכניים ביותר בפורום המשכנתאות

אוקיי, אז אני מציג את הפיזור של הריביות כפונקציה של שנים ושל אחוז המימון. ציר ה-X מייצג את השנים בהלוואה וציר הY מייצג את הריביות שהתקבלו. כמו כן יש גם צבעים שונים – ירוק/אדום/כחול. הצבעים הללו מציינים את אחוז המימון.

תסתכלו על גרף הפיזור, אתם רואים שהנקודות הכחולות הן בערך באותו הגובה? אותו דבר לגבי הנקודות האדומות. רואים שהן באותן רמת ריביות? כלומר, אין קשר, או יש קשר קטן מאוד בין השנים לבין הריביות שהבנק יצטט לכם. הפקטור המשמעותי ביותר שמשפיע על הריבית הוא אחוז המימון שלכם.

האם קיימת עמלת פרעון מוקדם:

 כן. אבל אפשר ללמוד מצו הבנקאות שהעמלה היא מופחתת. סעיף 4.1 לצו זה מלמד אותנו שלצורך חישוב העמלה, מניחים שכל הקרן נפרעת בנקודת עדכון הריביות.

היתרונות של ההלוואה:

ההלוואה הזו ביחד עם ההלוואה המשתנה צמודה, היא ההלוואה הכי רווחית לבנק. זה לא בהכרח דבר רע, כי ככל ששמים יותר כסף בהלוואה זו, כך המרווח של התמהיל עולה, ואז אפשר להוריד ריביות מהלוואות במסלולים האחרים.

החסרונות של ההלוואה:

זו ההלוואה הכי רווחית לבנק, והיא גם הלוואה מאוד מסוכנת. ההחזר יכול להתעדכן מבלי שעשיתם דבר מהצד שלכם. אם נסתכל על הערכים של עוגני האג”ח ההיסטוריים כפי שניתן לראות פה, נראה שהם היו בעבר הרבה יותר גבוהים. לפני עשר שנים הם היו גבוהים ב4% מרמתם היום ולפני שש שנים הם היו גבוהים ב2% מרמתם היום. זאת אומרת, שאם קיבלתם ריבית במשתנה לא צמודה של 4.2% היא יכולה להפוך בקלות גם ל6.2%.

מה הטעויות שאנשים עושים בשילוב הלוואה זו:

הם לא מבינים שזו הלוואה משתנה. כלומר הריבית עלולה ויכולה להשתנות! התעלמות מהאופי של ההלוואה, ושילוב לא מושכל שלה הופך אותה בקלות, ובפער ניכר להלוואה היקרה ביותר בתמהיל.

דבר נוסף שצריך להבין – ההלוואה הזו עדיין חשופה לשינויים במדד המחירים לצרכן בנקודות עדכון הריבית.

אין לכם כוח לקרוא את הכל? רוצים פשוט לשכור את מי ששורק את זה מתוך שינה??

נשמח לעזור!

שינוי גודל גופנים
ניגודיות